Forum Werkstoffe e.V.

www.forum-werkstoffe.de

 


Association for the promotion of the Sueddeutsche Kunststoff-Zentrum (FSKZ)
www.skz.de/en/company/member/index.html

 


Kunststoff Netzwerk Franken

www.kunststoff-netzwerk-franken.de

 


Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Arbeitskreis KING Würzburg
www.poly-king.de

 


Sattler GmbH

www.sattler-scm.de/EN